موسسه آموزش عالی هلال احمر

جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت سلامت در تجمعات انبوه

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال احمر

جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت سلامت در تجمعات انبوه

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ساعت ۱۱:۵۱

جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت سلامت در تجمعات انبوه
خاتمه یافته

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ساعت ۱۱:۵۱

مدرس(ها)


م
شهرام محقق

نظرات (۰)