موسسه آموزش عالی هلال احمر

معرفت شناسی اسلامی و فلسفه علم

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال احمر

معرفت شناسی اسلامی و فلسفه علم

شروع: یکشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ساعت ۱۴:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ساعت ۱۵:۳۰

معرفت شناسی اسلامی و فلسفه علم
خاتمه یافته

شروع: یکشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ساعت ۱۴:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ساعت ۱۵:۳۰

فایل‌های ضمیمه

مدرس(ها)


ق
دکتر جواد قدیری حاجی آبادی
- دکتری فلسفه تطبیقی

نظرات (۰)